A veszélyt jelző piktogramok


Ismerkedjen meg a veszélyes vegyi anyagokat jelző piktogramokkal, és előzze meg a munkahelyi sérüléseket és betegségeket! A mindennapi munka során rendszeresen használunk vegyi anyagokat – nem csak a gyárakban, hanem tisztítószerek, festékek stb. formájában például építkezéseken és az irodákban is. Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló 2009-es európai uniós rendelet (CLP) új figyelmeztető piktogramokat vezetett be. A rombusz alakú piktogramok az adott veszélyes anyag vagy keverék használatához kapcsolódó veszély(eke)t hivatottak bemutatni. A címkéken a piktogramok mellett figyelmeztetések és a szükséges óvintézkedések, valamint a termékre és a gyártóra vonatkozó információk találhatók.
 
 
Ha ezt a piktogramot látja egy vegyi anyagon, akkor az:
- Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
- Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagyást vagy sérülést okozhat.
- Oldott gázt tartalmaz.
 
 
 
 
 
Ezzel a piktogrammal robbanóanyagokat, önreaktív anyagokat és olyan szerves
peroxidokat jelölnek meg, amelyek hevítésre robbanhatnak.
 
 
 
 
 
 
 
Ez a piktogram a tűzveszélyes gázokra, aeroszolokra, folyadékokra és szilárd anyagokra figyelmeztet:
- Önmelegedő anyagok és keverékek
- Piroforos folyadékok és szilárd anyagok, amelyek levegővel érintkezve meggyulladhatnak.
- Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek.
- Önreaktív anyagok és szerves peroxidok, amelyek hevítés hatására tüzet okozhatnak.
 
 
 
 
 
Ezt a piktogramot olyan oxidáló gázokon, szilárd anyagokon és folyadékokon láthatja,
amelyek tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy fokozhatják a tűz intenzitását.
 
 
 
 
 
 
Ezt a piktogramot olyan anyagokon és keverékeken helyezik el, amelyek egy vagy több alábbi tulajdonsággal rendelkeznek:
- Karcinogén;
- hatással van a termékenységre és a születendő gyermekre;
- Mutációt okoz;
- légzőszervi szenzibilizáló, amelynek belégzése allergiát, asztmát vagy légzési nehézséget okozhat;
- egyes szervekre nézve mérgező;
- aspirációs veszély, lenyelve vagy a légutakba jutva halálos vagy ártalmas lehet.
 
 
Ennél a címkénél vegye figyelembe, hogy akut toxicitású vegyi anyaggal dolgozik, amely belégzés vagy lenyelés esetén akár halálos is lehet.
 
 
 
 
 
 
 
Ha olyan vegyi anyagot használ, amin ez a címke látható, jó, ha tudja, hogy az
maró hatású és súlyos égési sérülést, szemkárosodást okoz, továbbá fémre korrozív hatású.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a piktogram arra figyelmeztet, hogy egy adott anyag veszélyes a környezetre és vízi toxicitást okoz.
 
 
 
 
 
 
 
Ez a piktogram olyan anyagokon és keverékeken látható, amelyek az alábbi tulajdonságok legalább egyikével rendelkeznek:
- akut toxicitású (ártalmas);
- bőrszenzibilizációt, bőr- és szemirritációt okoz;
- légúti irritáló hatású;
- narkotikus hatású, álmosságot vagy szédülést okoz;
- az ózonrétegre veszélyes.
 

Ajánlott oldalak

Nézze meg a „Napo – Veszély: vegyi anyagok!” című animációs filmet!


Forrás: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség - Veszély: Vegyi anyagok
 
Szerző: Marsi Zoltán - tanár, elsősegély-szakoktató
Utolsó frissítés: 2018.01.06., 2013.02.03.