Az elsősegélynyújtás fogalma


Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, melyet bárki - laikus vagy valamilyen egészségügyi képzettséggel rendelkező személy - elvégezhet a sürgősségi ellátás megkezdése előtt azért, hogy a baleset vagy hirtelen egészségkárosodás következményeit elhárítsa.

A sürgősségi ellátás szimbólumaként régóta elfogadott az ún. Konstantin-kereszt, amelynek hat ága az ellátás egyes részterületeit szemlélteti.Érdekességként megemlítjük, hogy a hazánkban sok helyen használt vörös kereszt és vörös félhold a Vöröskereszt Nemzeti Társaságok jogvédett emblémája, így azok használatát a nemzetközi és nemzeti jog szabályozza.

A Nemzetközi Vöröskereszt szervezetek jogvédett emblémái.

Nemzetközileg elterjedt szimbóluma az elsősegélynyújtásnak (pl. elsősegélynyújtó hely) a zöld alapon fehér kereszt.

A Konstantin-kereszt első három ága a laikusokra (is) vonatkozik, míg utolsó három ága kifejezetten az egészségügyi dolgozókra. Az első három ágból (felismerés, segélyhívás, segélynyújtás) is jól látható, hogy az elsősegélynyújtás nem feltétlenül jelent azonnali beavatkozást.

Az újabb irányelvek szerint meg kell említeni az elsősegélynyújtás láncolatát, amely kissé modernizálva, aktualizálva fejezi ki a Konstantin-kereszt által szimbolizált lépéseket. A láncolati ábrázolás arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy az egyes lépések egymás után és egymásból következnek, alkalmazásuk a bajbajutott jobb életkilátásait adja meg. Az egyes lépések kihagyása az ellátás sikerességét veszélyezteti. Ezek alapján az elsősegélynyújtás láncolata a következőképpen épül fel:


A felmérések sok esetben azt mutatják, hogy az életveszélyes sérültek életesélyeit az első 3-5 perc lényegesen meghatározza. Ez az az időintervallum, amikor a szakszerű segítség még feltehetően nincs a helyszínen, így a sérült életesélyei a laikuson múlnak. Ezen ismeret birtokában mindenki számára érthetővé válik, hogy miért tartozik az egyik legfontosabb társadalmi érdek közé az elsősegélynyújtási ismeretek széleskörű terjesztése.

A jelenleg érvényes törvényi szabályozás meghatározása szerint: "(mindenkinek) ...kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani, és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség, vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez." (1997. évi CLIV tv. az egészségügyről 5.§. e.) pont.)

A sikeres megvalósuláshoz azonban meghatározott szintű és mélységű elméleti és gyakorlati ismeret szükséges. Kívánatos tehát, hogy hirtelen bekövetkezett egészségkárosodáskor a helyszínen jelenlévők közül minél többen rendelkezzenek megfelelő elméleti és készségszintű gyakorlati ismerettel. A kellő ismeret megfelelő előzetes tanulással és ismételt gyakorlással szerezhető meg.

 

Köszönjük, hogy tiszteletben tartja a szerzői jogokat és hivatkozás nélkül nem vesz át tartalmat!

 


 
Szerző: Marsi Zoltán

Utolsó frissítés:
2011.09.18.

2013.01.03. (MZ)