Ajánlás az iskolai elsősegély-oktatás és újraélesztés-oktatás minimális szintjéről 2016


Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány, a Magyar Oxyológiai Társaság, az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Resuscitatios Társaság ajánlása az általános és középiskolában tanítandó elsősegély-ismeretek minimális szintjéről.

 

Az ajánlás kidolgozásában részt vett:
Marsi Zoltán, dr. Mártai István, Nagy Zsolt, dr. Kiss Domonkos, dr. Fritúz Gábor

 

Említett szervezetek üdvözlik a Nemzeti Alaptanterv 2012 azon törekvéseit, amelyek kötelezően irányozzák elő általános iskolában az alapszintű elsősegélynyújtás, középiskolában az alapszintű elsősegélynyújtás és az alapszintű újraélesztés témakörét. A nemzetközi szakmai iránymutatások (International first aid and resuscitation guidelines 2016, ERC Guideline 2015) és az oktatásmódszertani alapelvek figyelembe vételével szeretnének támpontot nyújtani a pedagógusok számára az egyes témakörök szakmai és módszertani tartalmával kapcsolatban.

Jelen ajánlással együtt elkészült a javasolt témakörökhöz kapcsolódó 1. prezentáció, 2. óraterv, 3. feladatlap, 4. online teszt, amely elérhető az elsosegely.hu információs portálon, vagy közvetlenül EZEN a linken.

Az ajánlás célja:

- az iskolai oktatás elősegítése
- az egységesített szakmai iránymutatások terjesztése

 

Helyszínbiztosítás

A diákok legyenek tisztában a gépjárművek kötelező tartozékaként előírt helyszínbiztosító eszközökkel és azok használatával: jól láthatósági mellény (a gépjárműben utazók számával megegyező számban), elakadást jelző háromszög, vészvillogó.

 

Mentőhívás Segélyhívás*

A tanulók ismerjék meg a mentők telefonszámát (104) és az egységesített európai segélyhívószámot (112). Legyenek tisztában a mentőhíváskor segélyhíváskor elmondandó alapvető információkkal.
1. Mi történt?
2. Sérültek száma és állapota.
3. Pontos cím. Megközelítést segítő információk.
4. Bejelentő neve és telefonszáma.

 

Állapotfelmérés

Alapvető követelmény az eszmélet és a légzés vizsgálatának ismerete. Az állapotfelmérés során fel kell mérni, hogy a bajbajutott képes-e kommunikációra, ennek hiányában légzése megfelelő-e. Elvárás az eszméletlenség fogalmának ismerete és a szabályos légzésvizsgálat kivitelezése.
Normális légzés hiányában a tanulónak tudnia kell a megfelelő mentőhívást, amennyiben tanulta, meg kell kezdeni az újraélesztést.

Eszméletlen állapotban normális légzés megléte esetén  légútbiztosítást kell alkalmazni stabil oldalfektetéssel, majd mentőt hívni.

Reakcióképesség vizsgálatánál kerülendők az alábbi, korábban elterjedt kivitelezések: arc, mellkas csípése, szemhéjra fújás.

 

Vérzéscsillapítás

Gyenge vérzésnél javasolt megtanítani a seb fertőtlenítés és a steril kötés felhelyezésének általános szabályait. Erős vérzés esetén a direkt nyomás alkalmazásának jelentőségét, a sokkfektetést, valamint ha kellő gyakorlati idő áll rendelkezésre, a nyomókötés kivitelezésének lépéseit.

Kerülendő az artériás nyomópont elnyomása, szorítókötés felhelyezése, az érintett testrész szív fölé emelése, a tourniquet, valamint a hemosztatikus vérzéscsillapítás bemutatása, mivel a nemzetközi irányelvek alapján ezek alkalmazása, különösen kellő gyakorlat hiányában ártalmas lehet.

 

Égési sérülés

Elsődleges cél a hideg vizes hűtés jelentőségének hangsúlyozása, kiemelve, hogy kizárólag az érintett felület hűthető. Kiterjedt égésnél ügyelni kell a kihűlés veszélyére, fokozott a kihűlés lehetősége csecsemő és kisgyermek esetében. A hűtést követően fertőtlenítés és steril kötés felhelyezése indokolt.

Kerülendő a jéggel, jeges vízzel történő hűtés. Megfelelő fertőtlenítőszeren és steril kötszeren kívül a sebbe más nem helyezhető!

 

Újraélesztés

Általános iskolában, az ERC „Kids save lives” projektjével összhangban, a már megfelelő fogékonysággal rendelkező 12 éves korban kötelező jelleggel ajánlott a komplex újraélesztés oktatása. Törekedni kell arra, hogy az oktatáshoz szükséges megfelelő eszközök, illetve kellő oktatási gyakorlattal rendelkező oktatók álljanak rendelkezésre.

Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő eszközök, illetve kellő gyakorlattal rendelkező oktatók, vagy e-learning-anyag, az alábbi szervezetektől kérhető segítség: elsosegely.hu, reanimatio.com.

Középiskolában a komplex újraélesztés oktatása – a NAT2012-nek megfelelően – kötelező jelleggel ajánlott.

Mindezekkel együtt rendszerszinten, az iskolai képzési folyamat kiteljesedésével, illetve a jogosítványszerzéssel minden állampolgár, fiatal felnőtt korára optimális esetben már két-három alkalommal részt vesz gyakorlati újraélesztési képzésen. Az ismétlő/frissítő gyakorlati képzéseknek kiemelt jelentősége van a készségmegtartásban, illetve a jellemzően 5 évente frissülő nemzetközi újraélesztési ajánlások követésében.

Elvárás, hogy a komplex újraélesztés oktatásának keretében minden tanuló ismerje meg és sajátítsa el az alábbiakat:

  • az eszmélet- és légzésvizsgálat szabályos kivitelezése, különös tekintettel a légutak felszabadítására, a légzésvizsgálat időtartamára és a légzőmozgások megfigyelésének lehetőségére,
  • normális légzés hiányában legyenek képesek a mentő hívására/hívatására,
  • a mellkasi kompressziók alkalmazásának pontos helyére és technikájára.

Amennyiben megfelelő minőségű újraélesztési fantom áll rendelkezésre, továbbá az oktató járatos az újraélesztés oktatásának módszertanában, a diákok:

  • sajátítsák el a minőségi mellkasi kompresszók és a befújásos lélegeztetés technikáját,
  • ismerjék meg az automata külső defibrillátor (AED) használatának elméletét és gyakorlatát.

 


Az ajánlás kidolgozásában részt vett:
Marsi Zoltán - tanár, elsősegély-szakoktató
dr. Mártai István - oxyologus szakorvos
Nagy Zsolt - mentőtiszt
dr. Kiss Domonkos - belgyógyász szakorvos
dr. Fritúz Gábor - intenzív terápiás szakorvos

Utolsó frissítés: 2018.01.07.2016.12.11.

*Kiegészítés: 2018.01.07.